carma-automation-DIGITAL-RGBchampagnebock-RGBcarma-data-relevance-DIGITAL-RGBspeech-bubble-DIGITAL-RGBheros-holding-hands-RGBlanguage-dkDKlanguage-enENlanguage-svSVCMH-Logotype-RGBmail-RGBmail-RGBsmartphone-RGBAbilon-Logotype-DIGITAL-Color-RGB
Meny Compost

Webbdagarna 3: Så påverkas du av årets trender

23 mars 2016 Helena Kimber LäroriktNyheter

Ge dina kunder en love boost!

På årets uppsättning av Webbdagarna är temat Kunden i fokus. Alla ni som arbetar med e-postmarknadsföring har ju länge arbetat med just kundnyttan och fokuserat på begrepp som relevans, upplevelse, datastyrning, kundresa och relation. Att de frågorna lyfts för att innefattas i all form av kommunikation och marknadsföring breddar era möjligheter. Med ett helhetsperspektiv på dina användares och kunders beteenden, oberoende av plattform eller kanal växer dina möjligheter att göra rätt. Närvaro med rätt budskap, i rätt tid, till rätt person och i rätt kanal.

Här får du en sammanfattning av våra lärdomar från Webbdagarna. En resa från dystra utsikter till kärleksfulla insikter.

Alexander Bard – Kommunikation är en konstform

Alexander Bard inledde Webbdagarna med magnifika och filosofiska samtidsspaningar kring allt från kommunikationsfokus, narcisismens tidsålder och ledarskap som bygger på föråldrade modeller. Vi fokuserar här på ett citat från föreläsningen: Kommunikation är en konstform (vi tänkte först välja “marknadsföring online är död” men tyckte det lät lite nedslående. Analysen är dock densamma)

Bard belyste det vi alla egentligen redan vet, men har svårt att ta till oss. För att nå fram i allt brus av information, gulliga katter, snabbt tyckande och en stor mängd skit behöver vi skapa inte bara bra, utan fantastisk kommunikation. Du har tre alternativ: var underhållande, var informativ eller låt bli. Traditionell marknadsföring online vill ingen ha, du behöver vara personlig och relevant. Det finns helt enkelt ingen genväg, du behöver använda ditt data.

Låt dig inte överraskas av resultatet

Du har tillgång till all information du behöver för att planera för framgång. Många av talarna lyfte vikten av att använda data, både för att planera och och utvärdera kommunikation. Har du gjort analysen ordentligt borde resultat inte överaska. Samtidigt pratades det mycket om vikten av att testa, lära och göra om.

På Compost vet vi att just testning kan vara avgörande för att hitta rätt typ av innehåll, ton och CTAs för att lära sig göra rätt. Så vår rekommendation är att analysera det data du har, försök förstå vad det innebär, bygg teser om vad som påverkar, testa tesen och implementera om du hade rätt. Eller gör om.

“Ingen vill ha dina automatiserade meddelanden”

Marketing automation lyftes i en del olika sammanhang, men ur ett personifierat perspektiv. Det välkomnas! Även Bard berörde ämnet kort med att inte helt oväntat dissa det automatiserade, samtidigt som han belyste vikten av att vara personlig, informativ och användningsbar i sin kommunikation. Det tolkar vi på Compost som en hint om att vi är på rätt väg. För vi tror inte att dina mottagare vill ha automatiserade meddelanden baserat enbart på att du vill nå dem när de agerat på ett visst sätt.

Vi är övertygade om att all automatiserad, så väl som manuell, e-postmarknadsföring behöver fylla en reell funktion för den som får meddelandet. Du behöver helt enkelt använda ditt data för att veta när varje unik person som ditt företag har en relation med vill veta vad. Det är nyttan som måste styra, inte din vilja att berätta. Vi kallar det för händelsestyrd kommunikation, kundunika meddelanden baserat på vad som hjälper personen i vardagen baserat på tidigare ageranden. Den gamla dängan rätt information till rätt person med rätt innehåll och i rätt kanal är fortfarande högaktuell. Det är i den du hittar nyckeln till hållbar 1:1 kommunikation. Och jo, då behöver du marketing automation. Men du behöver hitta en väg att se dina mottagare som de unika människor de är, istället för ett homogent segment i en målgrupp.

Love is the answer

När frågan är hur du ska planera din kommunikation, kundupplevelse och customer journey är kärlek ofta svaret. Rahul Lindberg Sen, Lead Revenue Designer på Spotify, undervisade i konsten att förföra och förvalta. Genom att betrakta kundrelationen som en kärleksresa, från första dejten till en långvarig relation, får vi insikter om i vilket läge vi bör göra vad.

Hur intresserad är du av att spendera resten av ditt liv med någon som enabart paratar om sig själv, bara vill kommunicera när det passar hen, glömmer bort vad du tidigare berättat eller inte orkar anstränga sig för att väcka ditt intresse? Troligtvis blir du inte jättesugen. Märkligt nog är det precis så väldigt många företag agerar i allmänhet och i synnerhet när det gäller både e-postmarknadsföring och SMS-notiser. Du bör inte bli överraskad om din öppningsgrad stadigt sjunker när din kommunikation enbart baseras på dina behov. Det är ett resultat som faktiskt går att förutse. Det kvantitativa datat bekräftar – Du behöver addera kärlek till din kundupplevelse. Och du har makten och möjligheten att planera för framgång.

Aha, Wow, Aha

Med kärlek och användarens behov i fokus bjöd Donna Hanafi, Head of Customer Sucess & Insights på Tictail, på generösa insikter i avgörande faktorer för tillväxt. Gör kundens/användarens framgång och upplevelse central för att tillse att rätt värde tillförs i rätt tid. Bygg en kundresa för att ge upplevelsen av att förstå vad som är grejen med din produkt (Aha), hur den tillförar något eller löser ett problem (wow) och vad användaren får ut av det hela (Aha).

Hur får du din e-postmarknadsföring att stödja en kundresa som bygger på att eftersträva rätt upplevelse i rätt tid? Jo återigen är datat centralt. Använd ditt kvanitativa data för att förstå vad dina kunder vill veta vid olika tillfällen, det personliga datat för att berätta rätt sak i rätt tid och se till att hitta vägar för att samla kvalitativt data för att få såväl generella som personliga kundinsikter. Ett sätt att samla kvalitativt data är, som Hanafi belyser, så enkelt som att fråga kundtjänst eller supporten om vilka frågor som är vanligast. Ett annat sätt, som vi ser att allt fler anammar, är att skippa “no-reply” adresser. Låt dina mottagare komma till tals. Bjud in till dialog istället för att omöjliggöra den. Tolka helt enkelt titeln på  Alexander Bards föreläsning ordagrant “Från mottagare till deltagare” och gör ditt företag dejtbart.

Se människan och låt kärleken gro

När vi pratar mycket om vikten av data och kvantitiva analyser, är det lätt att människan (alltså den livs levande personen som använder din tjänst eller produkt) kommer i skym undan. På Compost har vi under flera år missionerat för att få våra användare att se deras användare som mer än ett segment eller ett original id som uppfyller True eller False. Det är människor av kött och blod – och med en komplex hjärna som reagerar på hur budskap formuleras och distribueras.  I år får hen ta plats i de fina salongerna. Det är årets kanske viktigaste spaning från Webbdagarna, det som mest kommer påverka hur personifiering i kommunikation och kundupplevelse byggs upp. Kanske är det den egentliga innebörden i begreppet “digital transformation” om något år. Förändringen handlar inte om att allt måste vara digitalt, det handlar om hur det digitala ska anpassas efter verkligheten och den verkliga människan.

Inom kort kommer vi ge dig fler reflektioner från lärdomar inom bla. neurologi och beteende, kopplingen mellan kreativitet, kärlek och trygghet, vikten av att omge sig med “believers”. Gemensamt för dem alla är att de tydliggör hur betydelsefullt det är att skapa positiva känslor hos de vi kommunicerar med. Att addera lite kärlek helt enkelt.

Hur ger du dina kunder kärlek?

Om du redan nu vill veta mer läs också:

Webbdagarna 1: Webb och verklighet, en mix i kaos?

Webbdagarna 2: Samarbete och strategi – Med kunden i fokus?

Eller kontakta oss så kan vi berätta mer om hur du kan ge dina kunder kärlek

Dela denna artikel