carma-automation-DIGITAL-RGBchampagnebock-RGBcarma-data-relevance-DIGITAL-RGBspeech-bubble-DIGITAL-RGBheros-holding-hands-RGBlanguage-dkDKlanguage-enENlanguage-svSVCMH-Logotype-RGBmail-RGBmail-RGBsmartphone-RGBAbilon-Logotype-DIGITAL-Color-RGB
Meny Compost

NES16 Malmö: Omnichannel – vägen till fulländad köpupplevelse

28 oktober 2016 Mikael Wasiljeff Nyheter

Omnikanaler i Carma Marketing Hub

Årets andra Nordic eCommerce Summit har just gått av stapeln och skådeplatsen var Malmö Arena. Precis som tidigare år så höll talarlistan väldigt hög klass med spännande och insiktsfulla berättelser från i huvudsak ehandel-scenen. Baserat på det, och flera andra parametrar, så passar deras tagline ”A Remarkable Summit” väl in. Det geografiska läget medför även det positiva i att fler såväl utställare som besökare från t.ex. Danmark, Tyskland och Spanien deltar.

Vad är omni?

Omni är ett latinskt prefix som betyder ”alla” eller ”varje”, så omvandlat till det vi nu pratar om så blir omnichannel kort och gott alla kanaler eller varje kanal och i vardagligt tal kanske multi- eller omnikanal är mer applicerbart. Oavsett vilken variant du använder så är essensen ändå att du som företag möter upp din kunds alla nedslag oavsett var och när detta sker samt att data insamlas vid dessa nedslag så att du kan ge din kund en fulländad köpupplevelse över tid.

Både e-handel och fysiska butiker

Under NES16 i Malmö pratade många e-handlare om just omnikanal och det tydligaste användningsområdet för dem är när de har både fysisk butik och e-handelsbutik. Det traditionella är att en fysisk butik eller butikskedja erbjuder försäljning även via sin webbshop men vi ser även det omvända, dvs. att företag som började med e-handel även öppnar fysiska butiker i egen regi. En absolut nyckelfaktor för att lyckas leverera en fulländad köpupplevelse är insamling av din kunddata och du vill helst göra det vid alla möten med din kund.

Mycket kunddata att ta tillvara

Det fina med internet är att det i e-handelsplattformen eller på en webbsida finns oerhört mycket spännande och relevant kunddata att ta tillvara. I den fysiska butiken sker datainsamlingen generellt via kund- och lojalitetsprogram. Det här betyder således att det vid två nedslagspunkter – fysisk och digital handel – potentiellt finns en stor mängd data att ta tillvara. I det här skedet kommer det upp några frågor att besvara, bl.a.: Tar vi tillvara på kunddatan? Vilken typ av data tar vi in? Var samlas datan in? Samlas datan från digital respektive fysisk handel på samma ställe? Är datan lättillgänglig och användbar? Hur ska jag nu använda datan för att leverera en fulländad köpupplevelse?

Hur du jobbar med strategi

Det blir naturligtvis extra spännande då du ställer frågan ”Vad kan Carma Marketing Hub göra för vår omnikanal-strategi?” till oss! Vi på Compost Marketing kan strategi, data, segmenteringar, integrationer och automatiserade processer. Vi förstår verkligen att din respekt och kärlek till kunden kan ge en fulländad köpupplevelse. Vi förstår definitivt att allt detta ändå ska leda till att kunderna återkommer och att dina intäkter ökar. I Carma Marketing Hub har du en plattform som ger dig möjlighet att nå din fulla potential i arbetet mot den fulländade köpupplevelsen.

Se vad du kan göra för att fullända din köpupplevelse!

Dela denna artikel