Case: Ticket

Skapar dynamiskt innehåll

Behov

Relevans i varje kundkontakt

Ticket är nordens största privatresebyråkedja som har kunder i alla målgrupper med många unika resemönster. Med fullt produktutbud och hög kompetens hos våra resesäljare kan vi fylla behoven för de unika kunderna och sälja rätt resa till rätt kund. Vår höga närvaro i de digitala kanalerna ställer stora krav på oss som organisation.

Vi måste vi bemästra utmaningen mellan digitala kanaler men också mellan online och butik. En av utmaningarna är att vara relevant i varje kundkontakt i alla kanaler för varje individ i våra målgrupper. I flera av de digitala kanalerna måste vi redan innan kommunikationstillfället veta vad som är relevant för varje specifik kund.  Mellan resorna är utmaningen att fortsätta vara top-of-mind hos kunden så att de återvänder inför nästa köp.

Lösning

Dynamiskt och relevant innehåll

Med Compost och Carma Marketing Hub skapar vi affärsdrivande kommunikation som skickas ut till våra kunder. Nyhetsbreven är baserade på varje kunds Tickethistorik, såsom tidigare resor, redan bokade resor och information inför kommande resor. Compost har hjälpt oss att skapa dynamiskt innehåll till varje mottagare, vilket gör att vi kan lägga mer fokus på strategi och analys för att kunna erbjuda våra kunder relevant innehåll.

Unik mätning av försäljning i andra kanaler
Nyhetsbreven är en oerhört viktig kanal för oss som bidrar med
försäljningen även i andra kanaler. Därför är det viktigt att alla inom organisationen är medvetna om den kommunikation vi har digitalt så att kunden får samma upplevelse oavsett vilken kontakt med Ticket man har. För att få en helhetsbild kopplar vi ihop alla våra kanaler och mäter försäljningen som nyhetsbreven bidrar med även i andra kanaler, som via telefon.

Resultat

Compost har hjälpt oss att utveckla vår kommunikation och dialog med våra kunder. Vi använder e-postkanalen för att knyta ihop våra bokningskanaler och kan med hjälp av varje e-postadress identifiera kunden i alla kanalerna. Genom att jobba med automatiskt och dynamiskt innehåll har vi både ökat relevansen för våra kunder samt frigjort mer tid som vi kan
lägga på strategi och analys. Vi kan se en positiv effekt av de aktiviteter vi gjort och jobbar löpande med optimeringsarbeten.

Våra nyhetsbrev skickas ut med det lokala Ticketkontoret och resesäljaren som avsändare. Innehållet baseras på var kunden rest ifrån, bland annat presenteras information från kundens närmaste flygplats. Vi märker att lokala nyhetsbrev med den anknytningen ger oss en högre öppningsgrad och för varje sådant utskick ser vi en ökning av aktivitet i alla våra kanaler.