Case: Northmill

Ökade öppningsgraden med 100 %

Behov

Nästa steg i e-postmarknadsföringen

Northmill är ett fintech-bolag som tillhandahåller konsumentkrediter under varumärkena Credway, Credigo och Easycredit. Vi verkar på den svenska, finska och snart även på den polska marknaden.

Northmills mål är att med hjälp av innovativ teknik revolutionera användarupplevelsen och på sikt bygga en individuellt skräddarsydd bankplattform.

Framtidens bank finns inte på ett fysiskt kontor utan ryms i vår ficka. Därför är det helt avgörande hur vi lyckas kommunicera med kunderna i de digitala kanalerna. Innan samarbetet med Compost var våra nyhetsbrev statiska. Vi skickade samma innehåll till hela listan och var nöjda med en öppningsgrad som översteg 15 procent. Konverteringarna blev därefter.

Samtidigt växte affärerna och bolaget, mycket på grund av att vi blivit bättre på att bearbeta kunder i andra kanaler.

Vi insåg att för att ta nästa steg i vår e-postmarknadsföring krävdes segmentering av nyhetsbreven såväl som automatiserad information som styrs efter de val kunden gjort tidigare samt vilken del av köpresan hen befinner sig i.

Det handlade om att bli relevant i kundkontakten och de möjligheterna fanns inte i vårt befintliga verktyg. Som långivare har vi stora möjligheter till effektiv segmentering, då våra kunder förser oss med avsevärt mer information än endast namn och e-postadress.

Lösning

Rätt innehåll till rätt mottagare

När vi började segmentera breven efter hur kunderna agerat tidigare och hur deras kontostatistik såg ut, upptäckte vi stora och outforskade möjligheter att skapa affärsdrivande och relevant kommunikation.

Vi skapade segment baserat på de data vi hade och helt plötsligt kunde vi skicka information till kunderna om deras aktuella kredit. Nyhetsbrev med artiklar och tips skickades till mottagare som vi visste faktiskt var intresserade av vårt innehåll. Editorn i Carma Marketing Hub är intuitiv och krävde minimalt med förkunskaper.

Genom att se på kunderna som individer i olika processer och inte som en stor lista med adresser, kunde vi skapa innehåll som gav ett konkret värde. I grunden handlar det om att det är mycket lättare att skapa relevant innehåll när du vet för vem du skapar innehållet. Ingen vill i längden ha information som de inte känner är riktad just till dem.

Resultat

Relevant och affärsdrivande kommunikation

Compost är ett verktyg som vi kan växa tillsammans med. Möjligheterna känns outtömliga, och trots att vi bara skrapat på ytan har våra konverteringar inom kanalen e-postmarknadsföring ökat markant i förhållande till när vi skickade samma innehåll till alla mottagare via vår tidigare partner.

Tack vare möjligheten till A/B-tester provar vi oss fram till vilken kommunikation som skapar mest aktivitet. Vi har blivit relevanta och det tydligaste beviset är att öppningsgraden ökat med 100 procent. En direkt följd av att vi segmenterar effektivt är att vi driver mer trafik till sajterna samt ökar mängden konverteringar och bygger en positiv känsla kring våra varumärken.