carma-automation-DIGITAL-RGBchampagnebock-RGBcarma-data-relevance-DIGITAL-RGBspeech-bubble-DIGITAL-RGBheros-holding-hands-RGBlanguage-dkDKlanguage-enENlanguage-svSVCMH-Logotype-RGBmail-RGBmail-RGBsmartphone-RGBAbilon-Logotype-DIGITAL-Color-RGB
Meny Compost

6 tips för Mobile first!

Så lyckas du med mobil e-postmarknadsföring

17 mars 2015 Helena Kimber LäroriktNyheter

Mobile first ökar mer och mer

Mobile first är viktigare än någonsin! Men först lite hårdfakta. I januari kom Litmus (ledande företag inom mejlanalys) årliga rapport om hur mottagare läser e-postmarknadsföring. Trenden har länge visat att mobilen trappar in på desktopläsandet och i november 2014 kom skiftet. I slutet av året öppnade hela 53 procent sina mejl i en mobil. iPhones mejlapp regerar fortfarande bland mejlklienterna.

Även e-handeln följer den mobila utvecklingen. I augusti 2014 gick betaltjänsten Klarna ut med att en tredjedel av köpen görs i mobilen enligt deras statistik. Fler betallösningsföretag hängde på och bekräftade framfarten för mobila köp. I februari 2015 sa vissa att paradigmskiftet ha skett – fler köp görs i mobilen än på desktop. Här om dagen släppte dock ehandel.se en rapport som visar att 35% av besöken är från en mobil. Och att konverteringen från mobilen är långt sämre än från desktop. Det är dags att se över den mobila kommunikationsstrategin!

Varsågod – här får du våra sex hetaste tips för att lyckas med mobil e-postmarknadsföring

 1. Analysera din statistik

Hur många av just dina kunder eller mottagare öppnar dina mejl i mobilen? Skiljer sig klickfrekvensen från desktop? Är det samma CTA som driver konvertering i mobilen som på desktop?

I många fall är antalet klick och konvertering från mejl lägre från mobilen är från desktop. Om det också gäller din e-postmarknadsföring kan du följa råden i punkterna nedan för att förbättra resultatet. (Men om din mobila e-postmarknadsföring är effektivare än på desktop kan du känna dig väldigt nöjd och gå vidare till nästa av årets trender, data.)

2. Gör ett mejl som går att läsa

Även fast än skärmarna på Iphone nu är större är det ofta svårt att läsa texten och klicka på länkar i många mejl. Tänk på hur din grafik och typografi ser ut i en mobil. Och kom ihåg att många fortfarande läser mejlen på datorn och att även de ska få en behaglig upplevelse. Lösningen är att använda en mall som är responsiv. Men om du vill maximera effekten av din e-postmarknadsföring ska du anpassa även innehållet efter det mobila beteendet. Läs mer om det nedan.

3. Två kanaler – två strategier

Under 2014 tog det mobila beteendet en ny vändning.  M-handeln ökade explosionsartat, liksom de mobila betalningarna. Vi kan inte längre prata om mobilen som en kanal i marknadsmixen. Den mobila marknadsföringen behöver vara en strategi som möter ett beteende. Men vi ska för den sakens skull inte slänga ut barnet med badvattnet. När dina kunder och mottagare tar emot din kommunikation på desktop ska deras beteende och förutsättningar såklart också tillgodoses. För det är sannolikt här du fortfarande gör dina största affärer. Du har alltså två avgörande och helt skilda ageranden inom hela din målgrupp och samtliga segment, som enbart avgörs av var personen som öppnar ditt mejl befinner sig.

Strategin för din e-postmarknadsföring behöver helt enkelt förgrenas för att möta dessa olika beteenden, bland alla andra. Du behöver helt enkelt två skilda mål och metoder för att kommunicera relevant och anpassat efter den plattform, eller device, varje unik mottagare befinner sig vid just när de öppnar ditt mejl – med mobilen i handen eller sittandes framför datorn.

4. Snabbcheck av det mobila beteendet

Våga kolla vad som verkligen händer. Undersök en sak i taget och arbeta dig systematiskt igenom de nyckeltal som är viktiga för ditt företags affär i den digitala kommunikationen. Analysera din statistik och se vilka mönster du hittar i läsning, klick, konvertering eller det du vill uppnå för mottagarna som öppnar dina mejl i desktop respektive i mobilen. Försök kartlägga tydliga strömningar och differenser i beteendet på olika devices för din mottagarlista.

Undersök sedan om beteendet skiljer sig mellan olika typer av aktiviteter. Jämför till exempel beteendet i ett generellt nyhetsbrev med er mest relevanta och personliga kommunikation, gärna en automatiserad aktivitet. Ser det mobila beteendet likadant ut för dina nyhetsbrev som för dina automatiserade 1:1 aktiviteter?  Formulera en enkel hypotes om vad differensen i beteenden kan bero på och vad som kan göras för att antingen nyttja det som är olika på bästa sätt, eller för att nå likriktighet om det är något ditt företag eftersträvar.

 5. Låt ditt mål göra skillnad

Gör klart för dig vad du vill uppnå med din e-postmarknadsföring. Och våga låt målen vara olika för mobilt och desktop. Om dina mottagare agerar olika på din kommunikation i olika enheter har du ju en fantastisk möjlighet. Du har nämligen dubbla chanser att nå fram och dubbla möjligheter att skapa förutsättningar för konvertering och relation. Men för att möta ett beteende som är olika behöver du också ha en strategi och målsättning som är olika för e-postmarknadsföring i mobilen och på desktop.

6. Strategi: Gör det olika

Hittar du någon skillnad mellan dina kunders beteende i desktop och mobilen? Kanske ser du tendenser i så basala saker som öppnande, läsande, klickande eller konvertering? Då följer dina kunder och mottagare den utveckling som konsumenttrenden överlag har. Och det är bra!

Med en tydlig idé om vad som är olika är det väldigt enkelt att anpassa din e-postmarknadsföring till var konsuments beteende i var unik kommunikationsaktivitet. Lösningen är så enkel som en responsiv epost- mall med ”dual content”. Översatt från fikonspråk betyder det att innehållet i mejlet blir olika, anpassat efter olika beteende, beroende på i vilken enhet det blir öppnat. Fast än det är ett och samma mejl. Du kan helt enkelt, via CSS, helt styra vad innehållet ska vara när mejlet öppnas på desktopp eller på mobilen. Helt enkelt möta olika beteenden med olika strategier och olika innehåll.

I jakten på den optimala mobila strategin är såklart byggstenarna många och innefattar allt från appar, push och sms till möjligheten för konsumenten att snabbt kunna göra prisjämförelser, nå fördjupande content och genomföra ett köp. Därför behöver e-postmarknadsföringen en egen mobil strategi som är beteendebaserad. När vi vidgar synen på kanalen efter vilka möjligheter som finns får e-postmarknadsföringen ett eget spektra av multichannel. När vi dessutom ger den mobila e-postmarknadsföringen en egen strategi blir den en naturlig del i den beteendestyrda mobila marknadsmixen.

Carma blir Carma Marketing Hub. Klicka HÄR för att läsa mer!

Dela denna artikel