Den kompletta listan på features för din digitala marknadsföring

Hub Features

Välkommen till Carma Marketing Hub!

Här har du en, så gott som komplett, översikt över dina möjligheter i Carma. Finessen är att du själv väljer vilka features du behöver beroende på vad du vill åstadkomma. Läs igenom listan och begrunda de möjligheter som öppnar sig. Sedan hjälper vi dig att plocka ihop rätt paket för göra verklighet av dina kommunikationsdrömmar.

Listan uppdateras kontinuerligt eftersom Carma Marketing Hub är en dynamisk plattform. Det är inte bara lösningen för dynamisk kommunikation, utan också ett ständigt växande nav för optimerad och relevant kommunikation. Därför är ledorden Relevance, automation & Growth.

Vilka är dina favoriter?

Carma Data & Relevance Manager

Contacts & Profile Manager
Överblicka och administrera all data som är lagrad för dina kontakter och mottagare

Personalization attributes
Personliga informationfält för varje kontakt

Automation manager
Använd Automation Manager för att skapa schemalagda och riktad och automatisk kommunikation

Trigger creator
Skapa transakionsmeddelanden

Segmentation engine
Skapa segment baserade på kontaktdata, kontaktktivitet och CRM-data

Preferred content NEW!
Segmenterat innehåll baserat på kontaktens eller mottagarens beteende i tidigare kommunikation

Campaign based retargeting NEW!
Använd historisk kampanjbeteende för att rikta kommunikation

Personalization tool
Avancerade möjligheter att personilisera innehåll i kommunikationer

Scheduled messaging 
Schemalägga kommunikationen för bästa effekt

Purchase history database NEW! 
Använd Purchase History för att skapa riktad kommunikation baserat på din kunds köpbeteende

Personalized dynamic content importer NEW!  
Möjliggör användning av live och kundunikt innehåll i kommunikation

Web-interaction (personalized content) Coming soon
Rikta kommunikation till er kund baserat på kundens agerande på er web

Carma one to one Channels

Email
Epostkanalen för kommunikation av riktade kampanjer, transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation Läs mer>>

SMS
SMS-kanalen för kommunikation av riktade kampanjer, transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation

App push iOS
Integrerad meddelandeutskick av app push för iOS-enheter som möjliggör utskick av riktade kampanjer,  transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation.

App push Android
Integrerad meddelandeutskick av app push för Androidenheter som möjliggör utskick av riktade kampanjer, transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation.

App push Windows
Integrerad meddelandeutskick av app push för Windowsenheter som möjliggör utskick av riktade kampanjer, transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation.

App push QQ NEW!
Integrerad meddelandeutskick av app push för Androidnheter med QQ-tjänsten som möjliggör utskick av kampanjer, transaktionsmeddelanden och automatisk kommunikation.

Carma Automation

Multi-channel Triggers
Trigga ut transaktionsmeddelanden till alla 1:1-kanaler

Multi-channel Autosend
regelstyrd automatisk kommunikation till alla 1:1-kanaler

Marketing Automation Planner NEW!
Planera och visualisera dina automatiska flöden

Purchase history flows NEW!
Skapa avancerade flöden av relevant kommunikation baserat på köpbeteende

SMS inbox
Tjänst för att ta emot inkommande SMS

Batch trigger (multi-messaging)
Låt dina andra system skicka batchar av utskick via Carma batch-triggers

Carma Insight

Real-time tracking reports
Följ din kunders beteende och statistik i realtid

Opening & click reports
Öppning- och klickfrekvens visas i realtid för dina rapporter

Deliverability reports
Bevaka din leveransbarhet och prestanda för dina utskick

Preferred content reports NEW!
Vad uppskattar dina kunder av ditt innehåll och vad är deras intressen

Device & client reports
Vilka program och enheter används av dina kunder för att läsa din kommunikation

Profile statistics
Se dina kunders beteende och intressen i varje enskilda kommunikation

Database statistics
Överblick över data och annan viktig statistik för din databas

Export reports
Schemalägg rapporter och exporter från din databas

Carma Optimizer

Conversion tracking
Visuellt se och mäta de konverteringar som genereras från dina kampanjer

A/B/C/D testing
Testa olika innehåll, pre-headers och ämnesrader för dina kampanjer. Den vinnande versionen baseras på antingen bästa klick- öppningsbeteende

A/B/C/D Conversion optimizer NEW!
Automatisk utvärdering av A/B-tester baserat på konverteringsgrad, klick- och öppningsbeteende

Relevance tracking Coming soon
Förstå hur dina kontakter konsumerar din kommunikation

Abandoned shopping cart messaging NEW!
Öka din konverteringsgrad genom att påminna dina kontakter om varukorgar som de har glömt att ta action på

Customized tracking manager NEW!
Ger dig möjlighet att definiera och sätta upp egna trackingparametrar

Hub Store analytics integrations 
Fördefinierad trackingintegration finns att tillgå i Hub Store

Webhooks
Webhooks är ”HTTP-callbacks” som möjliggör uppdatering av andra system i realtid när specifika händelser sker i din kommunikation

Microsite NEW!
Skapa och administrera landningssidor eller en webbsidor innehållande personlig realtidsdata. Optimera Microsites med Segmentation Engine och Conversion Tracker.

Content Editor

Drag and drop content manager
Skapa utskick, landningssidor och rich App push genom att använda relevant innehåll och design med Carmas drag and drop-funktionalitet

Drag and drop content segmentation
Skapa kundsegment för att säkerställa att dina kunder får relevant kommunikation

Responsive email template
Den responsiva mallen generar e-postmarknadsföring, landningssidor och app push med rich content som är mobilanpassade.

Content library
Återanvänd innehåll från tidigare kommunikation

Image library
Använd alla de vanligast förekommande onlinebildbanker för att importrera bilder i din kommunikation

Image editor
Justera och förbättra dina bilder i det inbyggda bildredigeringsverktyget

Polls
Låter dina kontakter att på ett enkelt och smidigt sätt lämna feedback på utvalda frågor och ämnen

SMS creator
Skapa textmeddelanden (SMS)

Rich content push creator NEW!
Skapa app push innhållande animationer, filmer och ljud

Social media tools
Boosta din kommunikation med funktioner för att dela och följa

Pre-header manager
Optimera öppningsgraden genom att lägga till en ”teaser” som visas i förhandsvisning av emailet

Carma Enterprise Management

Data import automation
Automatisk dataimport med intelligent mapping av kunddata

Hub store Integrations NEW! 
Utöka ditt ”Carma” genom fördefinierade Hub Store-integrationer med flertalet externa applikationer

Customized integrations
Total flexibilitet när du väljer att integrera Carma Marketing Hub med ett valfritt system, såsom CRM-system, E-commercesystem, PIM och BI-system.

REST API calls
Carmas omfattande REST-API me Swagger-interface. Enkelt att förstå och lika enkelt att implementera och testa

Roll-based permissions
Carmas rättighetsmodul ger dig möjlighet att anpassa användares rättigheter ner på funktion och kunddata

Send approval function
Skapa en kontrollgrupp för godkännandeprocess av utskick

Multi-database
Carmas databashanterare hjälper dig att skapa stuktur bland dina kontaktdatabaser

Marketing projects
Dela upp din kommunikation i projekt för att på så sätt ge en bättre överblick och tillgång till dina kommunikationsprojekt

Multi-lingual marketing account
Stöd av flerspråkig hantering av dina kommunikationsprojekt. Säkerställer struktur och effektivitet i din globala kommunikation

Multi-branding marketing account
Multi-branding möjliggöra automatisk hantering av kommunikation på så sätt att dina kontakter automatiskt får information från, för kontakten, korrekt brand

Customized scheduled exports
Schemalägg automatiska exporter baserade på beteendedata och integrera exportinformationen mot valfritt system

Send campaign automation
Låt ett externt system styra vilka kunder som skall få kampanjen

24/7/365 performance monitoring
Proaktiv monitoering av systemet för att säkerställa tillgänglighet, leveransbarhet och maximal prestanda

24/7/365 web support
Tillgång till supportportal och tekniskt expertis online så att du, när som helst, kan lära dig mer om hur du kan utveckla och optimera din användande av Carma Marketing Hub

E-mail support
Kontakta Carmas support team via webbformuläret eller via email för att få hjälp med dina tekniska frågor

Call center support
Teknisk telefonsupport under ordinarie kontorstider

Kom igång enkelt

Vi vet att det kan vara svårt att välja. Därför har vi gjort jobbet åt dig. Välj det paket som passar dina behov idag och gå vidare till nästa nivå när du är redo. Läs mer om våra paket.